2010

Op zaterdag 27 november heeft een afvaardiging van U.D.I. Sinterklaas binnengehaald bij Pranger-Rosier. Sinterklaas kwam samen met U.D.I. naar Pranger-Rosier op de Wierumer Aek. Ondanks de vrieskou, met als gevolg vastgevroren ventielen, is het iedereen goed bevallen.

Op zondag 17 oktober waren we te gast in de Gereformeerde Kerk in Metslawier. Hier hebben we de kerkdienst begeleid, en aansluitend een koffieconcert gehouden. Het programma bestond o.a. uit meeslepende filmmuziek van ‘The Prince of Egypt’, ‘Crimson Tide’ en ‘Dances with wolves’, het prachtige koraal ‘Hymn to the fallen’ en het fleurige ‘Mr. Jums’. Als toegift werd het welbekende ‘Yellow Submarine’ gespeeld, waardoor iedereen al fluitend de kerk uit ging.

Op dinsdagavond 16 februari hadden we i.p.v. ‘gewone’ repetitieavond, een optreden in verzorgingshuis ‘de Skûle’ in Metslawier. Om half 8 hadden we onze plaats ingenomen, en ook de Skûlebewoners zaten ‘te plak’. We speelden verscheidene koralen uit het rode boekje en uit ‘Daar juicht een toon’ speelden we o.a.: Daar ruist langs de wolken, Ik wil zingen van mijn Heiland en Abba Vader. Hierna was het alweer tijd voor een kopje thee of koffie met een lekkere koek. De meeste mensen genoten van onze muziek maar een enkeling vroeg ook om wat vrolijkere muziek. Aangezien we deze avond geen slagwerkers hadden, konden we geen uitgebreid repertoire spelen. Na de pauze was het tijd voor Praise the lord, het koraal wat we op het federatiefestival in Anjum hebben gespeeld. Toch was het even tijd voor wat anders- mister Jums- en dit viel zeer in de smaak bij de toehoorders. Daarna speelden we nog weer enkele liederen uit het rode boekje en voor een jarige pake werd nog even “lang zal hij leven” gespeeld. We werden allemaal hartelijk bedankt, en kregen nog een kleine attentie mee. Als toegift werden er nog een paar koralen gespeeld en gingen we weer huiswaarts.

Het dorpsfeest in Oosternijkerk was er weer eentje om met veel plezier op terug te kijken. Zo'n vier dagen lang schitterend weer en leuke activiteiten zorgden voor een opperbeste stemming. Wij mochten als muziekvereniging natuurlijk ook onze bijdrage leveren. Wij hadden voor deze gelegenheid onze wagen aangepast aan het thema van het feest: "landen en culturen" Je kan gerust zeggen dat het een droom van een wagen was, want onze vereniging was afgedreven naar "dromenland". De volgende tekst was op de wagen te lezen:

"Wy lykje no miskien noch wat sloech, mar mei ús 100-jierrich jubileum ha wy in drok 2011 foar de boech"

Deze tekst was een verwijzing naar het 100-jarig jubileum dat wij volgend jaar gaan vieren. Wij zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van de verschillende activiteiten. Wij houden u op de hoogte!

Zaterdag 13 februari jl. werd de 60e editie van het Van Wieren en Vellinga Muziekfestival georganiseerd. Overdag werd het solistenconcours gehouden en ’s avonds het muziekfestival, dit alles vond plaats in "De Dobbe" te Anjum.

Juryleden Gatse Hylkema en Paulus de Jong kregen de taak om bij ieder optreden een opbouwend verslag te schrijven en de optredens te voorzien van cijfers voor onderdelen als zuiverheid, ritmiek, samenspel etc. In totaal hadden zich 62 muzikanten opgegeven voor het solistenconcours. Brassband UDI was met maar liefst 12 solisten en 2 duo’s goed vertegenwoordigd deze dag. Wieger Okkema en Durk Terpstra behaalden in de categorie ‘junioren groepen’ de hoogste score (49,5 punten) en wonnen hierdoor de wisselbeker. Een fantastische prestatie van deze twee jonge muzikanten!

Lees meer...

© 2019; gerealiseerd door Webdesign&PCs