2011

Op kerstavond hebben enkele leden van UDI kerstliederen gespeeld. Bij het uitgaan van de kerk konden de gemeenteleden genieten van kerstklanken vanuit de toren van de St Ceciliakerk.

Traditiegetrouw stonden er om 6 uur weer enkele leden klaar om op diverse plaatsen in ons dorp kerstliederen te spelen.

Tijdens de kerkdienst van half 10 was UDI aanwezig met dirigent Gijs Heusinkveld om deze dienst te begeleiden. Daarnaast werden nog enkele kerststukken ten gehore gebracht. Dat het in de smaak viel konden we merken aan het applaus na afloop van de dienst.

Lees meer...

Na een geslaagde EXPO zijn op dinsdag 11 oktober de 10 winnaars van de loterij getrokken. Ze werden uitgenodigd om op zaterdag 15 oktober, na afloop van de studiedag van UDI hun prijs in ontvangst te nemen bij De IJsherberg in Dokkum. Drie van de winnaars konden hier helaas niet bij zijn, maar ook zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen. Alle winnaars nogmaals van herte gefeliciteerd!

Moarnsbetiid om healwei njoggenen moasten wy fersammelje by Yde van Kammen achterhûs yn't kostuum, mar de jas keone wy better oan hâlde, want it waaide wol aardich en de loft driegde nochal. In ketierke letter koene wy yn 'ús treintsje' stappe. It is in trekker mei in fersierde wagon derachter. Iederien ynstappe en op nei de Mounewei!

Dêr moasten wy earst wachtsje oan't it doarp offisjeel iepene waard troch de 'keninginne' , dy't ek by ús yn it treintsje siet. De earste reindruppen begûnnen ek te fallen, wal wy sieten gelokkich droech. De drumband rûn foar ús op en begûn te spyljen. Dêrnei hawwe wy noch wat yn it treintsje spile en eidigden wy yn de tinte. Dêr hawwe wy noch in pear fleuriche ferskes spile, wylst de minsken genietsje koene fan in bakje kofje en een plakje cake.

Na een welverdiende vakantie,begonnen we weer op 5 september met de traditionele bloemenactie. Maandagavond eerst in eigen dorp, dinsdag en woensdag de andere dorpen in Dongeradeel. We moesten dit keer onder barre weersomstandigheden (REGEN, REGEN, HARDE WIND) bij de deuren langs. Maar UDIsten laten zich niet uit het veld slaan. Woensdagavond half negen waren alle bloemen verkocht. Met dank aan de kopers maar natuurlijk ook aan de verkopers.

DUS: ACTIE GESLAAGD.

Zo lang ernaar toe gewerkt, en eindelijk was het dan zo ver. Op zaterdag 12 februari vierde UDI haar 100-jarig jubileum. Dit begon 's middags om half twee met een reünie voor dirigent, leden, oud-leden en oud-dirigenten in dorpshuis De Terp. Er waren in totaal zo'n 85 personen aanwezig. Vooraf maakte de jongere generatie zich nog wel zorgen over hoe zij de dag zouden beleven, maar dat bleek onterecht. Tijdens een gezellig samenzijn werd het jubileumboekje “Hark ris, wat kinne die mannen spylje” , samengesteld door Reinder Tolsma, gepresenteerd en werd eerste exemplaar overhandigd aan het oudste, nog spelende, lid: Jan Jousma.

Lees meer...

Op dinsdag 19 juli hebben we gezamelijk het seizoen afgesloten. Dit jaar hebben we dit gedaan in het Bowlingcentrum in Dokkum. We zijn begonnen met een uur bowlen, daarna een borrel en vervolgens nog een uur bowlen. Tijdens het borreluurtje hebben we afscheid genomen van Daan (lees meer) en Alice. Ook is er afscheid genomen van Eppie Buwalda als voorzitter. Voor foto's van deze avond, klik hier.

Bij het Solistenconcours in Anjum heeft Mariëlle Kuiper zaterdag 5 februari 2011 de beker gewonnen in de A-junioren (Jonge Talenten). Zij was met 50ptn de hoogste in haar categorie. Hieronder volgen de uitslagen van alle deelnemers namens UDI, op de volgorde waarop ze hebben gespeeld. Op verzoek van Gatze Hielkema, één van de juryleden deze dag, zijn de prijzen niet vermeld. Dit doet volgens hem geen recht aan de behaalde punten.

Lees meer...

© 2019; gerealiseerd door Webdesign&PCs