Net als ieder jaar trotseerden de leden van UDI ook dit jaar weer en wind omde mensen van Oosternijkerk in de kerstsferen te brengen. UDI ging drie keer op pad om het kerstrepertoire uit te voeren.

Op kerstavond, maandag 24 december, speelden Jantine en Annagreet in de kerkdienst in de St. Ceciliakerk, samen met het orgel. Zij begeleidden de gemeente tijdens ‘Komt allen tezamen’ en het ‘Ere zij God’.

Aan het eind van de dienst gingen Pier, Rinskje, Jan Age, Eele Jan, Marjanne, Bettina, Mariëlle enGeartsje de trappen van de kerktoren op. Vanuit de toren werden de kerkgangers toegespeeld, toenzij op weg gingen naar huis. Omdat het behoorlijk hard waaide, bleven een aantal gemeenteleden bijde kerk staan luisteren. We werden dan ook verrast met een applaus na het optreden.

A Christmas Festival-2 A Christmas Festival-4 A Christmas Festival-3 A Christmas Festival-5
Rinskje Bettina Mariëlle Jan Age

A Christmas Festival-1

Na deze kerkdienst moesten de leden vroeg naar bed, omdat de volgende ochtend weer vroeg begon. Eerst leek de regen nog roet in het eten te gooien, maar na een kort overleg werd besloten om toch om 6.15 uur te starten met het spelen van kerstliederen op Bollingwier. Sanne, Gjalt, Janneke, Bettina, Marjanne en Geartsje gingen al iets eerder van huis, om een speciaal optreden te verzorgen onder de voorgevel van de Grienewei 52.

A Christmas Festival-6

Vanwege de regen, hebben de leden zich dit jaar niet lopend door het dorp verplaatst, maar werden de auto’s meegenomen. Bij ‘Siem’s Pietsje’ stond een heerlijke warme vuurkachel voor ons klaar!

Na de ronde door het dorp, konden de UDIsten genieten van een heerlijk kerstontbijt in Dorpshuis de Terp. Peet Kuiper was al vroeg opgestaan, zodat we ons direct aan de koffie en thee konden opwarmen.

A Christmas Festival-7

Jan Age, Geartsje, Jantine, Pier, Gjalt, Rinskje, Marjanne, Bettina, Sanne, Klarinda en Mariëlle

Na het ontbijt was het alweer tijd om ons om te kleden, want om 8.30 werden we in de kerk verwacht, om nog even met de hele band te kunnen inspelen voor de kerkdienst. In de dienst werden alle liederen begeleid en werden daarnaast 3 werken gespeeld. White Christmas werd tijdens de dienst ten gehore gebracht. In de collecte speelden we Winter Wonderland en na de dienst werd de kaskraker ‘A Christmas Festival’ nog gespeeld.

Naast het brengen van de kerstsfeer, waren de kerst optredens eveneens bedoeld om de dorpsbewoners (en alle anderen) te bedanken voor hun steun, onder andere door het kopen van kerststaven op de kerstmarkt van 8 december.

© 2019; gerealiseerd door Webdesign&PCs